Impressum

Officiële website van de SKISCHOOL PERTL

Eigenaar: Leonhard Pertl
Adres: Turracher Höhe 7, 9565 Ebene Reichenau
Tel: +43 (0)664 45 70 577
E-mail: info(at)skischule-pertl.at
BTW: ATU67138849

Video

Daniela Ebner, MBA
0664/9678179
office@fotografie-danielaebner.at 
www.fotografie-danielaebner.at
Facebook: @daniela.ebner.fotografie

Concept, ontwerp, programmering en implementatie

Waldhart Software GmbH
 www.waldhart.at
 software(at)waldhart.at

Waldhart Software is gespecialiseerd in software voor skischolen en TYPO3 websites met een geïntegreerd winkelsysteem. Talrijke skischolen en outdoorbedrijven uit Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en Italië behoren tot onze referenties.

Vrijwaring

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij bewezen kan worden dat de auteur opzettelijk of met grove nalatigheid heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Referenties en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("links") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen in werking treden in het geval dat de auteur op de hoogte is van de inhoud en deze technisch mogelijk en redelijk voor hem zijn om gebruik bij illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de link werd aangemaakt, er op de gelinkte pagina's geen illegale inhoud herkenbaar was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/verbonden pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen die binnen onze eigen website zijn opgezet, evenals voor vermeldingen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links alleen maar naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten te respecteren, door hemzelf gemaakte grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten. Alle merknamen en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaren. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden mag niet worden getrokken op basis van de loutere vermelding ervan! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden gezien als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina is verwezen. Als delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet langer of niet volledig overeenkomen met de toepasselijke juridische situatie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.