Belangrijke informatie voor uw bestelling

Indien een groep kleiner wordt dan 4 deelnemers, behouden wij ons het recht voor om deze te combineren of het aantal lessen in te korten.
Meerdere wisselingen van docent zijn mogelijk door de flexibele organisatie.
Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor ongevallen die plaatsvinden tijdens of vóór de skilessen. De ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering is de verantwoordelijkheid van de cursisten.
Prijsrestituties wegens letsel of ziekte alleen met medische bevestiging. Alleen ongebruikte dagen (verschilbedrag) worden terugbetaald.
Cursusannuleringen vanwege weersinvloeden (overmacht) worden niet vergoed. Privécursussen vinden plaats onder alle weersomstandigheden. Het cursusticket is niet overdraagbaar! Ongebruikte cursusdagen vervallen!
Op alle leveringen en diensten van de skischool op basis van onlinebestellingen via internet of andere onlinediensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Inhoud van het online aanbod

De skischool Pertl (hierna “auteur” genoemd) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij bewezen kan worden dat de auteur opzettelijk of met grove nalatigheid heeft gehandeld. Er is een fout.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Referenties en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("links") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen in werking treden in het geval dat de auteur op de hoogte is van de inhoud en deze technisch mogelijk en redelijk zijn om gebruik bij illegale inhoud te voorkomen.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de link werd aangemaakt, er op de gelinkte pagina's geen illegale inhoud herkenbaar was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's. Daarom distantieert de auteur zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/verbonden pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen die binnen onze eigen website zijn opgezet, evenals voor vermeldingen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten.

Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links alleen maar naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteursrecht- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten te respecteren, door hemzelf gemaakte grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten.

Alle merknamen en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaren. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden mag niet worden getrokken op basis van de loutere vermelding ervan!

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Boeking en reserveringen voor ski- en snowboardcursussen

Het gebruik van de liften is niet bij de skicursusprijs inbegrepen. De skischool verstrekt geen compensatie voor verloren lestijden als gevolg van uitval van de kabelbanen en liften.

Verhuur en reservering van ski- en snowboarduitrusting

Elke huurder is aansprakelijk voor het correct teruggeven van de apparatuur tot het bedrag van de winkelwaarde van de gehuurde producten.

De verhuurder heeft het recht om zekerheid te eisen in de vorm van een document (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) of een borgsom. Het storten van een zekerheid geldt niet als eventuele aankoopprijs van de apparatuur.

Betalen

Creditcardbetalingen ten gunste van de skischool worden geïnd door TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Zwitserland ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT verschijnt als TREKKSOFT TOUR BOOKING op uw creditcardafschrift. Het domein waarin u uw betaling invoert en verwerkt, is eigendom van en wordt beheerd door TREKKSOFT. Stuur een e-mail naar support@payyo.ch voor alle vragen over uw creditcardbetalingen en terugboekingen.

Annuleringen

Bij annulering tot 17.00 uur de dag ervoor wordt het volledige bedrag terugbetaald, daarna 50% van het bedrag.

Plaats van jurisdictie, plaats van uitvoering en rechtskeuze

De plaats van optreden is de centrale locatie van de skischool/skiverhuur. De rechtbank die verantwoordelijk is voor de zetel van de centrale vestiging van de skischool/skiverhuurmaatschappij is verantwoordelijk voor geschillen. Het Oostenrijkse recht is van toepassing. De contracttaal is Duits.​